Keresés
Belépés
Online felhasználók
Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.
Véletlenszerű kép
DSCF9589

3/2017. (II.15.) számú rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről

2/2017. (II.15.) számú rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

13/2016. (XII.15.) számú rendelet a követelésről lemondás eseteiről és módjairól

9/2016. (IX.27.) számú rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

4/2016. (V.25.) számú rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/2016. (II.10.) számú rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

23/2015. (XII.22.) számú rendelet a kötelező adatkezelés szabályairól

22/2015. (XII.1.) számú rendelet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

21/2015. (XII.1.) számú rendelet a magánszemély kommunális adójáról

20/2015. (XII.1.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról

17/2015. (IX.22.) számú rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

16/2015. (IX.22.) számú rendelet a köztisztaságról valamint az avar és kerti hulladék égetéséről (frissítve 2016)

15/2015. (IX.22.) számú rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

14/2015. (IX.22.) számú rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

12/2015. (VI.1.) számú rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

11/2015. (V.8.) számú rendelet a helyben központosított közbeszerzési eljárásokról

10/2015. (V.8.) számú rendelet az ebrendészeti hozzájárulásról

9/2015. (V.8.) számú rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

8/2015. (V.8.) számú rendelet a az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti díjról

7/2015. (V.8.) számú rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2015. (II.27.) számú rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

4/2015. (II.27.) számú rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

2/2015. (II.13.) számú rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

1/2015. (II.13.) számú rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, melléklet

11/2014. (XII.22.) számú rendelet a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

1/2014. (II.14.) számú rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1/2013. (III.1.) számú rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

12/2012. (XI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

8/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

6/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és díjáról

5/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatellátásról

1/2010.(II.11.) számú kt. rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

11/2009. /XII.1./ számú kt. rendelet az ivóvíz-szolgáltatás 2010. évi díjának megállapításáról

20/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól

14/2008. /X.15./ számú kt. rendelet a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

9/2008. /V.15./ számú kt. rendelet a helyi iparűzési adóról

14/2007.(XII.1.) számú rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjának megállapításáról

4/2007. (IV.1.) számú rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2007./II.15./ számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

10/2006. (IX.15./ számú rendelet Moha építési szabályzatáról

szabályozási terv településszerkezeti terv

13/2004./XII.01/ számú rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervéről

10/2004/IX.10/ számú rendelet a talajterhelési díjról

7/2004/V.16/
számú rendelet az önkormányzati tulajdonú vízközmű által biztosított
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának
megállapításáról

13/2002. /XII. 31./ számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról -> módosítva a 12/2012. (XI.30) rendelettel!

8/2001. /V.31/ számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

6/2001. (IV.1.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezésről

10/1998. /V.29./ számú rendelet a község jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben)

11/1998./VIII.19./ számú rendelet a TISZTA UDVAR RENDES HÁZ cím odaítéléséről