Alapító okirat

Kivonat az alapító okiratból

Az alapítvány neve: Moha község fejlődéséért közalapítvány

Az alapítvány székhelye: 8042 Moha, Fő utca 26.

Az alapító neve: Moha Község Önkormányzatának képviselő testülete (8042 Moha, Fő utca 26.)
Képviselő: Kovács Sándorné polgármester

Az alapítvány létrehozásának dátuma: 2000. január 26.

Az alapítvány célja: Közfeladatok ellátását támogatja, így a helyi közszolgáltatások körében anyagi lehetőségei függvényében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített- és természeti környezet védelme, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, gyermek és ifjúsági feladatokról, közösségi tér biztosításáról, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Közhasznú szervezet révén az alábbi közhasznú tevékenységeket látja el:

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 •  kulturális tevékenység
 •  kulturális örökség megóvása
 •  természetvédelem, állatvédelem
 •  környezetvédelem
 •  sport
 •  közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység

Az alapítvány a fentieken belül az alábbi tevékenységekhez nyújt támogatást:

 •  A nevelés oktatás keretében a községben működő óvoda működéséhez szükséges támogatás nyújtása.
 • Kulturális programok szervezése, különös tekintettel a „Falunapra”, „Tikverőzésre”. A község kultúrházának fenntartásához, esetleges bővítéséhez nyújt támogatást.
 • A kulturális örökség támogatásán belül az alapítvány a helyi köztemető és az abban található építmények karbantartásához, gondozásához adhat hozzájárulást.
 • A közforgalom számára nyitott út, valamint a környezetvédelem, természetvédelem célokon belül támogatás a helyi közutak, közterületek fenntartásához, javításához, a parkok, zöldterületek tisztításához, helyrehozatalához, növényekkel való betelepítéséhez adható.
 • A sporttevékenységek kapcsán az alapítvány elsősorban a tömegsportot támogatja, programok szervezéséhez, lebonyolításához valamint a futballpálya fenntartásához nyújt segítséget.