DRV tájékoztató

Érvényes: 
h, 2017-01-30

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A több magyarországi víziközmű-szolgáltató mintájára a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. is kéthavi számlázásra változtatja számlázási rendjét a részszámlákat is fogadó állandó lakossági felhasználóknál 2017 év elejétől.

A DRV Zrt. kéthavi számlázásra való áttérésének oka, hogy a számlázás ritkításával megtakarított költségeket a szolgáltatás folyamatos fejlesztésére fordíthassa, a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának, valamint a szennyvízelvezetés és - tisztítás zavartalanságának folyamatos biztosítása érdekében.

Kérjük, hogy a tisztelt felhasználók minél szélesebb körben történő értesítése érdekében a mellékelt tájékoztatót lehetőségük szerint a helyben szokásos módon, továbbá a település médiáiban (honlap, helyi újság, stb.) elhelyezni szíveskedjenek!

Felmerülő kérdés esetén önkormányzati referens munkatársaim állnak rendelkezésükre!

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:
Csorba Tibor
Önkormányzati csoportvezető