Településképi arculat

Érvényes: 
k, 2017-12-19

KÖZLEMÉNY

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és annak végrehajtására vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá Moha község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület elfogadta Moha Község Településképi Arculati Kézikönyvét (Kézikönyv), valamint megalkotta Moha Község Településképi Rendeletét (Rendelet). 

A Kézikönyv célja, hogy bemutassa településünk épített és természeti értékeit bízva abban, hogy azok átörökítését így is segíthetjük. A Rendelet többek között szabályozza a helyi építészeti örökség védelmét, továbbá a településképi követelményeket. A településkép-érvényesítési eszközök között bevezetésre került a szakmai konzultáció lehetősége, a településképi véleményezési eljárás, valamint a településképi bejelentési eljárás. A rendelet a település arculatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

Mind a Kézikönyv, mind pedig a Rendelet folyamatos karbantartása érdekében kérem, hogy javaslataikkal segítsék a további munkát.

Moha, 2017. december hó 19.      Kovács Sándorné

Moha Község Polgármestere

 

CsatolmányMéret
PDF ikon Településképi arculati kézikönyv24.76 MBTájékoztató az elektronikus ügyintézéshez