Önkormányzati rendeletek

Érvényes: 
p, 2022-12-02

Rendeletek valamennyi időállapotban Moha településre kereséssel:   http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

Szabályzatok: http://dokumentumtar.sarkeresztes.hu/dokumentumok.php?cat=Szab%C3%A1lyzatok

Formanyomtatványok:  http://dokumentumtar.sarkeresztes.hu/dokumentumok.php?cat=Formanyomtatv%C3%A1nyok

A 2018. évi helyi iparűzési adó bevallás nyomtatvány (docx)

 változás bejelentés

 

Magánszemélyek kommunális adat bejelentése,

                                 megállapodás átvállalásról.

Szabályzat a beszerzések lebonyolításának rendjéről

A vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályai

6/2023. (V. 15.) számú rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.5.) módosításáról

5/2023. (V. 12.) számú rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 20/2015. (II.27.) módosításáról

4/2023. (V. 12.) számú rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

3/2023. (V. 12.) számú rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.18.) rendelet módosításáról

2/2023. (II. 15.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 20/2015 (XII. 1.) rendelet módosításáról

1/2023. (II. 16.) számú rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

12/2022. (XII. 1.) számú rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló (5/2020) rendelet módosításáról

11/2022. (XII. 1.) számú rendelet a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz rendelet (15/2015) módosításáról

10/2022. (XI. 29.) számú rendelet a magánszemélyek kommunális adójának (21/2015) módosításáról

5/2022. (II. 18.) számú rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2/2021. (II. 18.) számú rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

5/2020. (X. 14.) számú rendelet a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

2/2020. (III.31.) számú rendelet a helyi közművelődési feladatellátásról

1/2020. (II.4.) számú rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Az Önkormányzati Hivatal másolatkészítési szabályzata

10/2019. (XII.5.) rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

9/2019. (XII.5.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjáról (15/2015 módosítása)

7/2019. (V.15.) rendelet az ökormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2019. (V.15.) rendelet a Közszolgálati Tisztviselők Napjának (júlis 1.) munkaszüneti nappá nyilvánításáról

5/2019. (III.26.) rendelet Moha Község Helyi Építési Szabályzatáról. A rendelet melléklete.

4/2019. (III.26.) rendelet az Önkörmányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

3/2019. (III.26.) számú rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) rendelet módosításáról

26/2019. (III.25.) határozat Moha Község Településszerkezeti Tervéről. A rendelet melléklete.

1/2019. (II.15.) számú rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

13/2018. (XII.17.) számú rendelet a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

11/2018. (XI.22.) számú rendelet az önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről

10/2018. (XI.22.) számú rendelet a helyi közművelődésről

9/2018. (XI.22.) számú rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

8/2018. (XI.22.) számú rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

5/2018. (V.28.) számú rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2/2018. (III.14.) számú rendelet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

1/2018. (II.15.) számú rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

17/2017. (XII.12.) számú rendelet a településkép védelméről

13/2017. (X. 3.) számú rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

9/2017. (V. 31.) számú rendelet Moha Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról

8/2017. (V. 31.) számú rendelet a hivatali helységen kívüli házasságkötés engedélyezéséről

7/2017. (V. 30.) számú rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017. IV. 24 gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata

3/2017. (II.15.) számú rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről

2/2017. (II.15.) számú rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

13/2016. (XII.15.) számú rendelet a követelésről lemondás eseteiről és módjairól

9/2016. (IX.27.) számú rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

4/2016. (V.25.) számú rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

1/2016. (II.10.) számú rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

23/2015. (XII.22.) számú rendelet a kötelező adatkezelés szabályairól

22/2015. (XII.1.) számú rendelet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

21/2015. (XII.1.) számú rendelet a magánszemély kommunális adójáról

20/2015. (XII.1.) számú rendelet a helyi iparűzési adóról (2018-tól hatályos)

17/2015. (IX.22.) számú rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól

16/2015. (IX.22.) számú rendelet a köztisztaságról valamint az avar és kerti hulladék égetéséről (frissítve 2017)

15/2015. (IX.22.) számú rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

14/2015. (IX.22.) számú rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

12/2015. (VI.1.) számú rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

10/2015. (V.8.) számú rendelet az ebrendészeti hozzájárulásról

9/2015. (V.8.) számú rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

8/2015. (V.8.) számú rendelet a az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti díjról

7/2015. (V.8.) számú rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2015. (II.27.) számú rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2/2015. (II.13.) számú rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

1/2015. (II.13.) számú rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, melléklet

11/2014. (XII.22.) számú rendelet a képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

1/2014. (II.14.) számú rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1/2013. (III.1.) számú rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

12/2012. (XI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

6/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és díjáról

5/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatellátásról

1/2010.(II.11.) számú kt. rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

11/2009. (XII.1.) számú kt. rendelet az ivóvíz-szolgáltatás 2010. évi díjának megállapításáról

20/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

14/2008. (X.15.) számú kt. rendelet a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

9/2008. (V.15.) számú kt. rendelet a helyi iparűzési adóról

14/2007.(XII.1.) számú rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti díjának megállapításáról

4/2007. (IV.1.) számú rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1/2007. (II.15.) számú rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

10/2006. (IX.15.) számú rendelet Moha építési szabályzatáról

szabályozási terv településszerkezeti terv

13/2004. (XII.01.) számú rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervéről

10/2004. (IX.10.) számú rendelet a talajterhelési díjról

7/2004. (V.16.) számú rendelet az önkormányzati tulajdonú vízközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról

13/2002. (XII. 31.) számú rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról -> módosítva a 12/2012. (XI.30) rendelettel!

6/2001. (IV.1.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezésről

10/1998. (V.29.) számú rendelet a község jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben)

11/1998. (VIII.19.) számú rendelet a TISZTA UDVAR RENDES HÁZ cím odaítélésérőlTájékoztató az elektronikus ügyintézéshez