Önkormányzat hírei

Önkormányzati hírek

Önkormányzati rendeletek

2022-12-02T00:00:00

Nyomtatványok

Magánszemélyek kommunális adat bejelentése,

                                 megállapodás átvállalásról.

Kutakkal kapcsolatos ügyintézés

Szabályzatok

Helyi Építési Szabályzat5/2019. (III.26.) rendelet. A rendelet melléklete.

A Közbeszerzési Szabályzat a cikk végén, a Csatolmányok részben található.

Legújabb rendeletek

6/2023. (V. 15.) számú rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019. (XII.5.) módosításáról

5/2023. (V. 12.) számú rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 20/2015. (II.27.) módosításáról

4/2023. (V. 12.) számú rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

3/2023. (V. 12.) számú rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.18.) rendelet módosításáról

Módosult a hadigondozásról szóló törvény

2015-07-27T00:00:00

Módosult a hadigondozásról szóló törvény, bővült a támogatottak köre

Módosult a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.). A
módosítás alapján anyagi támogatás illeti meg azokat is, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától és attól a ténytől, hogy az 1947. február 10-én Párizsban, Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés következtében mely ország állampolgárává vált.Tájékoztató az elektronikus ügyintézéshez